طرح قرارگاه مهروامید مساجد

دراین طرح قرار است چه انجام شود؟؟؟

مسجد محور محله بدون فقر،مسجدمحورمحله بدون طلاق رشدموالید وترغیب به ازدواج،مسجد محور محله بدون اعتیاد،مسجد جایگاه امنیت اخلاقی با ترویج امربه معروف ونهی از منکر.

 

به واسطه مسجد فقر را از محل ریشه کن کنیم.

به واسطه مسجد اعتیاد را از محل ریشه کن کنیم.

به واسطه مسجد ترغیب به ازدواج و منع طلاق و رشد موالید را داشته باشیم.

امنیت اخلاقی رابه واسطه امر به معروف ونهی از منکربامحوریت مسجددرمحل احیا واجراکنیم.

 

 • چگونه به واسطه مسجد فقررااز محل ریشه کن کنیم ؟

اولیاء خدا از ابتدا تا کنون به واسطه مسجد سعی در برطرف کردن نیاز فقرا داشته اند پس می توان گفت یکی از دلایل  مراجعه محرومین به مساجد هم همین بوده است از طرفی بدون شک  مسجد محل مراجعه معتاد و فقرا نیز می باشد پس به این نتیجه می رسیم که مسجد سهم به سزایی در این خصوص دارد  و هم اکنون که به برکت نظام اسلامی کمیته امداد پدید آمده است، بهترین کار این است که در این طرح مساجدی که امکان شناسایی فقرای منطقه و کمک آبرومندانه را دارند علاوه بر جذب کمک های خیرین با کمک کمیته امداد هم به نیازمندان کمک شود، مراحل اجرایی طرح:

 • شناسایی فقرای محل وارسال به مرکز جهت بررسی با کمیته امداد وبهزیستی و برنامه ریزی مستمر برای این عزیزان.
 • ارتباط گیری با خانواده های محرومین وسرکشی متناوب
 • انجام یک تفاهم نامه با کمیته امداد وبهزیستی جهت انجام کار مشارکتی که البته تفاهم نامه هایی وبرنامه ریزیهایی را کمیته امداد انجام داده و شما هم میتوانید دراین امر مشارکت کنید.

 

 • چگونه به واسطه مسجد اعتیاد را از محل ریشه کن کنیم ؟

نجات معتادنجات یک جامعه است امام خمینی

 • دراین طرح باید ۴ روش انجام داد

۱-روشهای پیش گیرانه.۲-روشهای درمانی.۳-روشهای پس از درمان.۴-حمایت ازخانواده معتاد

 • ارتباط بین پلیس ومسجد و آگاهی دادن به در جلسات هفتگی به تناوب از کارشناسان این امراستفاده شود.
 • دعوت از روسای کمپ های ترک درجلسات شورای مرکزی مسجد که قبلا گفته شد وارتباط وگرفتن تخفیف جهت ارجاع به کمپ.
 • تشکیل جلسات ویژه درمسجد جهت خانواده معتادان و مشاوره دقیق جهت آگاهی دادن و امید دادن دراین
 • ارائه اطلاعات دقیق به پلیس با همکاری بعمل آمده جهت برخورد با کانونهای پخش مواد ومعتادان متجاهر به جرم با حفظ اسرار واطلاعات
 • انجام نمایشگاههای مختلف اعتیاد وفرصت ها وآسیبهای فضای مجازی یک امروز برای جوانان اعتیاد وار شده

 

 • چگونه به واسطه مسجد ترغیب به ازدواج و منع طلاق و رشد موالید را داشته باشیم ؟

خانواده ها از ارکان یک جامعه هستند و امروزه مشکلات و تهاجم فرهنگی سمت و سوی خانواده ها را نشانه گرفته است و تنها جائیکه با خلاقیت و راه کارهای مناسب می تواند در این عرصه کمک رسان باشد بدون شک مسجد می باشد .

اگر هرمسجد سالانه وسایل یک ازدواج جدید را باهمکاری کمیته امداد جهت جهیزیه فراهم نمایند سالانه ۷۰هزار جهیزیه برای فقرا شکل می گیرد.

 • باهماهنگی باکلانتری محل و دادگاه ارجاع موارد طلاق واجرای آیه قرآن جهت آمدن اقوام دوطرف سعی در لغو اینکار شود وبا دعوت مشاوره های مذهبی ویا روحانیان متبحر این امر منفور نزد خدا هرچه که میشود کمتر گردد.
 • فراهم شدن زمینه اشنایی و ارتباط گیری خانواده ها جهت ازدواج
 • بهرمندی از جلسات سبک زندگی درهفته های نهج البلاغه و جهت ضرورت اززدواج ودوری از طلاق و رشد موالید بسیار ضروری است

البته دراستان و مرکز سعی میشود خوراک صحیح دراختیار ائمه جماعات محترم در طرح ارائه شود.

 

 • چگونه می توانیم امنیت اخلاقی را به واسطه امر به معروف بامحوریت مسجددرمحل اجراکنیم ؟

اصلی که همه اهل بیت علیهم السلام بر آن تاکید دارند امر به معروف و نهی از منکر است و بهترین مکانی که این دغدغه را دارد مساجد و اهالی مسجد می باشند لذا با پشتوانه دقیق استعلامی قضایی و رعایت شرایط امر به معروف می توانند بهترین پیگیری ها را انجام دهند و این فریضه را انجام دهند که البته مقدماتش اعتمادمردمی وپشتوانه اجرایی است که دراین طرح بعنوان گفتمانی و اجرایی وپاسخ به دغدغه ها عنوان شده است.تذکر لسانی با زبان شیوا. تذکر مکتوب توسط قرار گاه به مغازه ها وشرکتها و همسایه ها برگزاری جلسات پاسخگویی مسولان ومطالبه گری از انان درمسجد بادعوت قبلی و حفظ احترام.

 

روند اجرایی طرح:

۱-تشکیل کارگروه حمایتی توسط ستادامربه معروف و نیروی انتظامی استان و مجمع رهروان وکمیته امداد وبسیج بهزیستی ومعاونت اجتماعی وپیشگیری دادگستری وامورمساجد استان بعنوان ستاد قرارگاه استانی شکل می گیرد.یک دبیر از مجمع رهروان پیگیر رفع مشکلات مساجد باشد.

۲-اولویت اجرا:درمسجد یک جلسه عمومی باعنوان یاوران امام مبین وموضوع نهج البلاغه بصورتی که طرح آن جداگانه بیان میشود حتما انجام وروز آن مشخص شود.این جلسه بعنوان عمود طرح هرهفته یک همبستگی محلی ویک تبلیغ منطقه ای را دارد که البته بااین جلسه هفتگی منسجم ومستمر کار داریم.ودرفعالیتهای دیگر نقش اساسی دارد.

مدیر قرارگاه مهروامید مسجد امام جماعت راتب شب مسجد می باشد.مادرهر مسجدی حضور امام جماعت وهیئت امنای مسجدرا داریم که با توجه به اهمیت موضوع همین عزیزان که متشکل از بسیج وروحانی واعضا به همراه پایگاه خواهران ونیز درروستاها دهیار محترم می باشد شکل گیری پیدا می کند.که هرهفته بعد از جلسه یاوران امام مبین جلسه شورای مرکزی قرار گاه را تشکیل می دهند.

۳-رابط قرارگاه برادر وخواهرتوسط امام جماعت به ستاد قرارگاه استانی جهت هماهنگی های بعدی معرفی می شود. وبرنامه ها باایشان هماهنگ می گردد.

مرحله اول:

۱-تشکیل کارگروه با حضور مسولان دستگاههای حامی وابلاغ طرح وشیوه نامه اجرایی آن برای استان

کارگروه هر ماه یکبار باحضور نمایندگان این دستگاهها وهر ۶ماه یکبار با حضور مسولان اصلی برگزار می گردد.

جلسه توجیهی یک روزهبرای ۳۰رابط استانی برای هراستان.

نامه نگاری برای همه مسولان دستگاهها جهت ابلاغ به زیر مجموعه وائمه معزز جمعه کشور

۲-برگزاری این کارگروه دراستانها

۳-ضمنا اولین جلسه طرح با حضور ائمه جماعات این مساجد و نیز دبیر اجرایی در مساجد با هماهنگی نماینده دستگاهها در اولین فرصت برگزار می گردد

۴-نظارت وارزیابی دقیق طرح توسط درهر استان.

مرحله دوم :ثبت نام توسط امام جماعت بعنوان متقاضی راه اندازی قرارگاه مهروامیددرطرح  مسجد درسایت موردنظرو پس از بررسی مساجدی که برای آنها کدارسال می گردد

مرحله سوم :پس آماده شدن مقدمات دریکی از جلسات یاوران امام مبین مسجد نهج البلاغه با حضور نمایندگان مسولان کارگروه پشتیبان حکم امام جماعت ونحوه حمایت کارگروه دربین مردم بیان شود.

مرحله چهارم:تشکیل یک هیئت اندیشه ورز واولویت بندی درخصوص ارتباط بامردم وپیگیری رفع مشکلات واجرای طرح با هدایتهای امام جماعت باحضورهیئت امنا و نمایندگان دستگاههای حامی ومیهمان.

.تذکر۱:باتوجه به اهمیت موضوعات نیاز است هرهفته یک جلسه شاخص شورای قرارگاه مسجد

تذکر۲:این مجمع با دستگاههای موردنظر هماهنگی های لازم رابعمل آورده است وباعنایت کارگروه حمایتی ،مساجد واجدشرایط دراین خصوص پس از کسب رتبه به دستگاهها جهت همکاری معرفی می گردند.

تذکر ۳:دراین طرح امام جماعت مسجد مدیر طرح می باشند و هرگونه پیگیری توسط ایشان مورد تایید است.

تذکر۴:این طرح امتیازات ویژه ای را دربردارد.(دستگاههای حامی متعهدمیشوند اولویت حمایت را بامساجددراین طرح داشته باشند)

تذکر ۵:مساجد واجدالشرایط پس از ثبت نام و آموزش مجازی مسولین طرح مساجد فعالیت خودرا آغاز می کنند.

تذکر۶:این طرح درمساجد محدودی اجرا می گردد اولویت بامساجدی است که زودتر ثبت نام وشرایط آن را داشته باشند.

مرحله پنجم:وظایف دستگاهها یا کارگروه حمایتی:

۱-تشکیل دبیرخانه ای متشکل از دستگاههای :

۱-کمیته امدادوبهزیستی ۲:نیروی انتظامی ۳: بسیج ۴: ستاداحیاء ۵: مجمع رهروان امر به معروف  و نهی از منکر ۶-معاونت فرهنگی دادگستری

۲- وظایف دبیر:

۱- تشکیل دبیرخانه متشکل از دستگاههای فوق .

۲-تبیین وظایف دستگاهها در خصوص اجرای صحیح طرح .

۳-نظارت بر اجرای دقیق دستگاههای زیر مجموعه طرح .

۴- همکاری مستمر با رابطین در خصوص اجرای شدن طرح .

۳- وظایف دستگاهها :

نیروی انتظامی :

 • توجیه کامل کلانتریها درخصوص همکاری با امامان جماعت دراین طرح.
 • اعزام کارشناس لازم برای موارد آسیبب های اجتماعی حضور در جلسه و همکاریهای بعدی .
 • دریافت وپیگیری گزارش ها ی منکرات وهمکاری در امربه معرو درمحل باروشهای ایجابی وسلبی

 

 

کمیته امداد و بهزیستی :

در این طرح مددرسانی با کمک مسجد مورد نظر همراه با شیوه های اجرایی قانونی در این خصوص همراه با اینکه بهزیستی در خصوص مباحث طلاق و مشاوره ها و پیگیری های در این خصوص در حال انجام می باشد .

بسیج :

یکی از مراکز مهم و تاثیر گذار در این خصوص بسیج است که در هر مسجد حضور خوب دارد لذا جهت همکاری و مشارکت دراین طرح و اجرای آن به کمک امام جماعت موثر می باشد .

معاونت اجتماعی وستادپیشگیری از جرم قوه قضائیه :

در این طرح دادگستری ضامن اجرایی و فضایی و همچنین در خصوص اعتیاد و طلاق تاثیرگذاری آن به این نحو است که موارد را جهت برطرف شدن مشکل به مسجد مورد نظر معرفی و از طریق دبیر و یا مسجدی نتیجه را پیگیری می نماید.

مجمع رهروان امر به معروف:

این مجمع اجرای این طرح و هماهنگی با مساجد و همکاری با دبیر و اعضاء را بر عهده دارد.

امید است جلسات با همکاری مدیران دستگاه ها و هر دستگاه نماینده ای را جهت پیگیری این موضوع معرفی فرمایید.

روسای ستاداحیاء امربه معروف دراستانها وشهر

admin

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

جدیدترین محصولات