درباره ما

 مساجد قرارگاه مهر و امید

 

هدف :باهدف حمایت ازمسجدواحیاءکارکردهای مسجد

•          مطالبه گری براساس اصل ۸ قانون اساسی

•          مبارزه باآسیب های اجتماعی

•          همراه با گام دوم انقلاب عدالت ومبارزه بافساد

 

‏مهر و امید

سوابق:درخصوص مسجد کارهای زیادی انجام شده است که دراین طرح تفاوتهای ویژه ای را ماشاهد خواهیم بود

۱-آیا طرح جدید قرار است بارجدیدی برعهده مسجد گمارده شود؟

این طرح بدنبال حمایت از مسجد وکاربردی کردن آن وتقویت امام جماعت بعنوان رکن اصلی است که دراین طرح دیده شده است.ونقش برداشتن بار های مضاعف را دارد.

۲-چه خلاهایی دراین خصوص دیده شده که این طرح نوشته شده است؟

از چندسال گذشته تا کنون روند کاربردی مسجد ضعیف شده است و به سمت خنثی بودن رفته که این طرح میتواند تا حدودی این مشکل را برطرف کن وبه همین روال آسیب های اجتماعی روبرشد رفته که مسجد سهم بسزایی دربرطرف کردن آن درطول تاریخ داشته است.

۳-سهم فعالیتی از هردستگاه برای انجام طرح چه می باشد ؟

به میزان اجرای طرح هرکدام ازدستگاهها طبق قانون ومقررات خودشان همراهی وهمکاری میکنند

۴-اعضای میهمان چه نقشی در این طرح دارند؟

به فراخور حال وتشخیص اعضا میتوان یکی از این دوستان را درجریان قرار داد.اما اطلاع رسانی از طرح برای این عزیزان ضروری است.

۵-چرا درطرح به موضوع نوجوان وجوان بصورت مستقیم پرداخته نشده است.؟

دراین چندساله اخیر هجمه فراوانی به باورهای اعتقادی ماشده والبته دستگاههای مختلفی درامرجوانان اقدامات فرهنگی را انجام داده اند که بنظر می رسد هم اکنون هم درحال کارهستند هرچند که دراین طرح هم غیر مستقیم به این امرپرداخته شده است که خانواده درحاکمیت مغفول مانده وامربه معروف وپاسخگویی به مطالبات اجتماعی امروز بالاترین دغدغه است.البته دراین طرح تقویت طرح هایی که کانون ها وپایگاههای بسیج انجام می دهند مدنظر قرار گرفته شده که بجهت ایجاد اختلاط قرار شده که اینگونه فعالیتها غالب اجرایی خودرا داشته باشد و دخالتی درآن فعالیتها نشود.

دراین طرح قرار است چه انجام شود؟؟؟

مسجد محور محله بدون فقر،مسجدمحورمحله بدون طلاق رشدموالید وترغیب به ازدواج،مسجد محور محله بدون اعتیاد،مسجد جایگاه امنیت اخلاقی با ترویج امربه معروف ونهی از منکر.

به واسطه مسجد فقر را از محل ریشه کن کنیم.

به واسطه مسجد اعتیاد را از محل ریشه کن کنیم.

به واسطه مسجد ترغیب به ازدواج و منع طلاق و رشد موالید را داشته باشیم.

امنیت اخلاقی رابه واسطه امر به معروف ونهی از منکربامحوریت مسجددرمحل احیا واجراکنیم.

 • چگونه به واسطه مسجد فقررااز محل ریشه کن کنیم ؟

اولیاء خدا از ابتدا تا کنون به واسطه مسجد سعی در برطرف کردن نیاز فقرا داشته اند پس می توان گفت یکی از دلایل  مراجعه محرومین به مساجد هم همین بوده است از طرفی بدون شک  مسجد محل مراجعه معتاد و فقرا نیز می باشد پس به این نتیجه می رسیم که مسجد سهم به سزایی در این خصوص دارد  و هم اکنون که به برکت نظام اسلامی کمیته امداد پدید آمده است، بهترین کار این است که در این طرح مساجدی که امکان شناسایی فقرای منطقه و کمک آبرومندانه را دارند علاوه بر جذب کمک های خیرین با کمک کمیته امداد هم به نیازمندان کمک شود،

مراحل اجرایی طرح:

 • شناسایی فقرای محل وارسال به مرکز جهت بررسی با کمیته امداد وبهزیستی و برنامه ریزی مستمر برای این عزیزان.
 • ارتباط گیری با خانواده های محرومین وسرکشی متناوب
 • انجام یک تفاهم نامه با کمیته امداد وبهزیستی جهت انجام کار مشارکتی که البته تفاهم نامه هایی وبرنامه ریزیهایی را کمیته امداد انجام داده و شما هم میتوانید دراین امر مشارکت کنیدویک مرکز نیکوکاری با مجوز وهمکاری کمیته امداد راه اندازی نمایید.
 • البته مجمع باهماهنگی های بعمل آمده درمواردی کمک های را برای محرومین مساجدمنطق محروم مستقیم ارسال می نمایید
 • چگونه به واسطه مسجد اعتیاد را از محل ریشه کن کنیم ؟

نجات معتادنجات یک جامعه است امام خمینی دراین طرح باید ۳ روش انجام داد

۱-روشهای پیش گیرانه.۲-روشهای درمانی.۳-روشهای پس از درمان.

ارتباط بین پلیس ومسجدوآگاهی دادن به درجلسات هفتگی به تناوب ازکارشناسان این امر.

دعوت از روسای کمپ های ترک درجلسات شورای مرکزی مسجد که قبلا گفته شد وارتباط وگرفتن تخفیف جهت ارجاع به کمپ.

تشکیل جلسات ویژه درمسجد جهت خانواده معتادان و مشاوره دقیق جهت آگاهی دادن و امید دادن دراین خصوص

ارائه اطلاعات دقیق به پلیس با همکاری بعمل آمده جهت برخورد با کانونهای پخش مواد ومعتادان متجاهر به جرم با حفظ اسرار واطلاعات

انجام نمایشگاههای مختلف اعتیاد وفرصت ها وآسیبهای فضای مجازی یک امروز برای جوانان اعتیاد وار شده است.

 • چگونه به واسطه مسجدترغیب به ازدواج ومنع طلاق ورشدموالیدراداشته باشیم ؟

خانواده ها از ارکان یک جامعه هستند و امروزه مشکلات و تهاجم فرهنگی سمت و سوی خانواده ها را نشانه گرفته است و تنها جائیکه با خلاقیت و راه کارهای مناسب می تواند در این عرصه کمک رسان باشد بدون شک مسجد می باشد .

اگر هرمسجد سالانه وسایل یک ازدواج جدید را باهمکاری کمیته امداد جهت جهیزیه فراهم نمایند سالانه ۷۰هزار جهیزیه برای فقرا شکل می گیرد.

باهماهنگی باکلانتری محل و دادگاه ارجاع موارد طلاق واجرای آیه قرآن جهت آمدن اقوام دوطرف سعی در لغو اینکار شود وبا دعوت مشاوره های مذهبی ویا روحانیان متبحر این امر منفور نزد خدا هرچه که میشود کمتر گردد.

فراهم شدن زمینه اشنایی و ارتباط گیری خانواده ها جهت ازدواج

بهرمندی از جلسات سبک زندگی درهفته های نهج البلاغه و جهت ضرورت اززدواج ودوری از طلاق و رشد موالید بسیار ضروری است

البته دراستان و مرکز سعی میشود خوراک صحیح دراختیار ائمه جماعات محترم در طرح ارائه شود.

 • چگونه میتوانیم امنیت اخلاقی رابه واسطه امربه معروف بامحوریت مسجد درمحل اجراکنیم ؟

اصلی که همه اهل بیت علیهم السلام بر آن تاکید دارند امر به معروف و نهی از منکر است و بهترین مکانی که این دغدغه را دارد مساجد و اهالی مسجد می باشند لذا با پشتوانه دقیق استعلامی قضایی و رعایت شرایط امر به معروف می توانند بهترین پیگیری ها را انجام دهند و این فریضه را انجام دهند که البته مقدماتش اعتمادمردمی وپشتوانه اجرایی است که دراین طرح بعنوان گفتمانی و اجرایی وپاسخ به دغدغه ها عنوان شده است.تذکر لسانی با زبان شیوا. تذکر مکتوب توسط قرار گاه به مغازه ها وشرکتها و همسایه ها برگزاری جلسات پاسخگویی مسولان ومطالبه گری از انان درمسجد بادعوت قبلی و حفظ احترام.

روند اجرایی طرح:

۱-تشکیل کارگروه حمایتی توسط ستادامربه معروف و نیروی انتظامی استان و مجمع رهروان وکمیته امداد وبسیج بهزیستی ومعاونت اجتماعی وپیشگیری دادگستری وامورمساجد استان بعنوان ستاد قرارگاه استانی شکل می گیرد.یک دبیر از مجمع رهروان پیگیر رفع مشکلات مساجد باشد.

۲-اولویت اجرا:درمسجد یک جلسه عمومی باعنوان یاوران امام مبین وموضوع نهج البلاغه بصورتی که طرح آن جداگانه بیان میشود حتما انجام وروز آن مشخص شود.این جلسه بعنوان عمود طرح هرهفته یک همبستگی محلی ویک تبلیغ منطقه ای را دارد که البته بااین جلسه هفتگی منسجم ومستمر کار داریم.ودرفعالیتهای دیگر نقش اساسی دارد.

مدیر قرارگاه مهروامید مسجد امام جماعت راتب شب مسجد می باشد.مادرهر مسجدی حضور امام جماعت وهیئت امنای مسجدرا داریم که با توجه به اهمیت موضوع همین عزیزان که متشکل از بسیج وروحانی واعضا به همراه پایگاه خواهران ونیز درروستاها دهیار محترم می باشد شکل گیری پیدا می کند.که هرهفته بعد از جلسه یاوران امام مبین جلسه شورای مرکزی قرار گاه را تشکیل می دهند.

۳-رابط قرارگاه توسط شورا وتایید امام جماعت به ستاد قرارگاه استانی جهت هماهنگی های بعدی معرفی می شود. وبرنامه ها باایشان هماهنگ می گردد.

مرحله اول:

۱-تشکیل کارگروه با حضور مسولان دستگاههای حامی وابلاغ طرح وشیوه نامه اجرایی

کارگروه هرماه باحضورنمایندگان این دستگاههاوهر۶ماه یکبارباحضورمسولان برگزار می گردد.

جلسه توجیهی یک روزه برای ۳۰رابط استانی برای هراستان.

نامه نگاری برای همه مسولان دستگاهها جهت ابلاغ به زیر مجموعه وائمه معزز جمعه کشور

۲-برگزاری این کارگروه دراستانها

۳-ضمنا اولین جلسه طرح با حضور ائمه جماعات این مساجد و نیز دبیر اجرایی در مساجد با هماهنگی نماینده دستگاهها در اولین فرصت برگزار می گردد

۴-نظارت وارزیابی دقیق طرح توسط درهر استان.

مرحله دوم :ثبت نام توسط امام جماعت بعنوان متقاضی راه اندازی قرارگاه مهروامیددرطرح  مسجد درسایت موردنظرو پس از بررسی مساجدی که برای آنها کدارسال می گردد

مرحله سوم:پس آماده شدن مقدمات دریکی از جلسات یاوران امام مبین مسجدنهج البلاغه با حضورنمایندگان مسولان کارگروه حکم امام جماعت ونحوه حمایت کارگروه دربین مردم بیان شود.

مرحله چهارم:تشکیل یک هیئت اندیشه ورز واولویت بندی درخصوص ارتباط بامردم وپیگیری رفع مشکلات واجرای طرح با هدایتهای امام جماعت باحضورهیئت امنا و نمایندگان دستگاههای حامی

.تذکر۱:باتوجه به اهمیت موضوعات نیاز است هرهفته یک جلسه شاخص شورای قرارگاه مسجد

تذکر۲:این مجمع با دستگاههای موردنظرهماهنگی های لازم رابعمل آورده است وکارگروه حمایتی ،مساجدواجدشرایط دراین خصوص پس از کسب رتبه به دستگاهها جهت همکاری معرفی میگردند.

تذکر ۳:دراین طرح امام جماعت مسجد مدیر طرح می باشند تذکر۴:این طرح امتیازات ویژه ای را دربردارد.(دستگاههای حامی متعهدمیشوند اولویت حمایت را بامساجددراین طرح داشته باشند)

تذکر ۵:مساجد واجدالشرایط پس از ثبت نام وآموزش مجازی مسولین طرح مساجد تذکر۶:این طرح درمساجد محدودی اجرا میگردد اولویت بامساجدی است که زودترثبت نام وشرایط آنراداشته باشند.

مرحله پنجم:وظایف دستگاهها یا کارگروه حمایتی:

۱-تشکیل دبیرخانه ای متشکل از دستگاههای :۱-کمیته امدادوبهزیستی ۲:نیروی انتظامی ۳: بسیج ۴: ستاداحیاء ۵: مجمع رهروان امر به معروف  و نهی از منکر ۶-معاونت فرهنگی دادگستری

۲- وظایف دبیر:

 • تشکیل دبیرخانه متشکل از دستگاههای فوق .
 • تبیین وظایف دستگاهها در خصوص اجرای صحیح طرح .
 • نظارت بر اجرای دقیق دستگاههای زیر مجموعه طرح .
 • همکاری مستمر با رابطین در خصوص اجرای شدن طرح .

۳- وظایف دستگاهها :

نیروی انتظامی :

 • توجیه کامل کلانتریها درخصوص همکاری با امامان جماعت دراین طرح.
 • اعزام کارشناس لازم برای موارد آسیبب های اجتماعی حضور در جلسه مساجد
 • دریافت وپیگیری گزارش ها ی منکرات وهمکاری در امربه معروف درمحل

کمیته امداد و بهزیستی :در این طرح مددرسانی با کمک مسجد مورد نظر همراه با شیوه های اجرایی قانونی در این خصوص همراه با اینکه بهزیستی در خصوص مباحث طلاق و مشاوره ها و پیگیری های در این خصوص در حال انجام می باشد .

بسیج : یکی از مراکز مهم و تاثیر گذار در این خصوص بسیج است که در هر مسجد حضور خوب دارد لذا جهت همکاری و مشارکت دراین طرح و اجرای آن به کمک امام جماعت موثر می باشد

معاونت فرهنگی دادگستری :در این طرح دادگستری ضامن اجرایی و فضایی و همچنین در خصوص اعتیاد و طلاق تاثیرگذاری آن به این نحو است که موارد را جهت برطرف شدن مشکل به مسجد مورد نظر معرفی و از طریق دبیر و یا مسجدی نتیجه را پیگیری می نماید.

مجمع رهروان امر به معروف:این مجمع اجرای این طرح و هماهنگی با مساجد و همکاری با دبیر و اعضاء را بر عهده داردامید است جلسات با همکاری مدیران دستگاه ها و هر دستگاه نماینده ای را جهت پیگیری این موضوع معرفی فرمایید.

روسای ستاداحیاء امربه معروف دراستانها وشهرستانها

باتوجه به مباحث مطرح شده در طرح این مرکز مساجدی که آمادگی اجرای طرح را دارند را مشخص و به دبیرخانه معرفی می نماید.

امتیازات مساجد درطرح:

۱-باتوجه به اینکه شاید بعضی مساجد بعضی ازاین برنامه های طرح رااجرا می نماید تجمیع کامل وحمایت کارگروه حمایتی بامحوریت امام محترم جماعت بعنوان یک اصل انجام میشود که شاید درنوع خود کم نظیر باشد

۲-مساجد درطرح شامل حمایت کارگروه میشود.

۳-درطرح یاوران امام مبین تعدادمحدودنهج البلاغه ومساعدتهایی دراین خصوص انجام می گردد.

۴-هرسال۴۰مسجدبرگزیده داریم که تاسقف۲۰۰میلیون ریال هدیه نقدی ویاجنسی اهدامی گردد.

شرایط مساجدبرگزیده:

 • برگزاری جلسه یاوران امام مبین (نهج البلاغه)هرهفته
 • شناسایی فقرای محل و ارتباط با کمیته امدادواقدامات فقرزدایی درمحل وراه اندازی مرکز نیکوکاری وصندوق خیریه
 • پیگیری جهت رفع موانع ترک اعتیاد اعم از پیشگیری با کارشناسان .درمان معتادان وارتباط باخانواده های معتادان درزندان
 • تشکیل اتاق مشاوره خانواده و مشاوره مذهبی با همکاری بهزیستی و دادگستری
 • برگزاری نمایشگاهها اعتیاددرخانواده و عفاف وحجاب .آسیبها وفرصتهای فضای مجازی
 • تابلویی ازمباحث فرمایشات مقام معظم رهبری،مسابقات وسبک زندگی اسلامی
 • اضافه شدن نمازگزاران به مسجد باتوجه به آماراولیه
 • طرح کارت نماز به کودکان ونوجوانان جهت تقویت بنیان اعتقادی نوجوانان (درصورت نیاز کارتها بصورت متمرکز وباقیمت اندک مستقیم دراختیار شما قرار می گیرد)جوایز از همین منابع تامین میشود
 • مطالبه گری از مسولان محلی درجلسات یاوران امام مبین
 • ایجادامنیت اخلاقی واجتماعی با ارئه راهکارها به کسبه و محل و تذکر مکتوب ولسانی ودرموارد خاص همکاری با ناجا
 • برگزاری جلسات مستمر شورای قرارگاه وارائه گزارش مصور از فعالیتها
 • راه اندازی یک گروه ویا کانال درشبکه های اجتماعی جهت ارتباط وبررسی معضلات محل وانتقال به مسولان
 • برگزاری دورهای آموزشی امربه معروف وهادیان اقتصادی و سوادرسانه و سبک زندگی باتوجه به سر فصل های ارائه شده توسط قرارگاه مرکز
 • فعالیتهای فوق برنامه دیگر درخصوص جذب وارتباط با محل

موارد بیست هزار امتیاز دارد که درصورت اخذ  ،

بیست میلیون تومان به مسجد اختصاص می یابد.

۵-بورشورها ونشریه هاوتابلوهای نمایشگاهی ویژه ای درخصوص فعالیتهای مساجد وانتقال به کل مساجد کشور آماده و توزیع می گردد.

۶-فعالیتهای مساجددرسایت قرارگاه ارائه می گردد ودرفضای مجازی وخبرگزاری های درج میشود

۷-باهماهنگی هایی که بعمل می ایدسعی درانتشار فعالیتهای مساجدبرتردرسانه های استانی ومرکزهم داریم.

۸-لوح مسجد شایسته و مدیر قرارگاه برتر هرساله به ۱۰۰مسجد کشور اهدامیشود.

۹-احکام امام جماعت و اعضای شورا جهت شناسایی و حضور درهمایش ها همراه با کارتهای شناسایی آماده میشود.

۱۰-اولویت درمباحث قرار گاه فضای مجازی وناظرین مجمع وهادیان اقتصادی با مساجد حاضر درطرح می باشد.

امیداست بانوکری درگاه احدیت وتوسل برانوار مقدس اهلبیت علیهم السلام بتوانیم ذره ای انجام وظیفه خودراانجام دهیم.

 

سایت اختصاصی مساجد قرارگاه مهروامید

www.ghmehromid.com